Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Ervaringen

“Mensen die echt meerwaarde bieden”

 Het zorgniveau op basisscholen is de laatste tien tot vijftien jaar enorm toegenomen. Wij hebben een eigen orthopedagoge op freelancebasis, maar als we er met onze eigen zorg niet uitkomen of als de afwijking te specifiek is, heb je een specialist nodig. Als die regelmatig komt kijken hoe het gaat, of er iets bijgesteld moet worden, zo nodig met de ouders praat of de leerkracht ondersteuning geeft, dan brengt dat zijn geld goed op.

Dat zegt directeur Hugo ten Hoor van de Eben-Haëzerschool in Oldebroek. “We hebben als basisschool sinds 2014 een zorgplicht en moeten zo veel mogelijk thuisnabij onderwijs geven.  Een heel goede wet, die de scholen meer verantwoordelijkheid geeft en de kinderen in hun eigen dorp op school houdt, bij hun eigen broers en zussen. Je krijgt daardoor een betere afspiegeling van de maatschappij. Een ambulant begeleider kan net het zetje geven om kinderen langer op de basisschool te laten functioneren, of zelfs de gehele basisschoolperiode. En de ouders zijn meestal ook blij.”

De Eben-Haëzerschool schakelt regelmatig ambulant begeleiders van het Dienstencentrum in. “Ze zijn deskundig en toegewijd.  Ze verbinden zich aan het probleem en de doelstelling die we hebben met een kind. Je krijgt dan een ambulant begeleider die echt ontzorgt.  Dat hebben we ook wel anders meegemaakt. Er bestaan  ook ambulant begeleiders die één keer in de zes weken komen en dan vertellen wat wij moeten doen, bijvoorbeeld verslaggeving en het opstellen van het behandelingsplan, waarvoor ze dan ook nauwelijks suggesties geven. Dan denk ik: Waar heb ik je dan voor ingehuurd? Zo gaat dat dus niet bij de mensen van het Dienstencentrum.”

Specifieke kennis
De Eben-Haëzerschool heeft het centrum bijvoorbeeld nodig bij gedragsproblemen of kinderen met het syndroom van Down.  Het blijkt heel prettig om op die manier specifieke kennis  van zo’n probleem in huis te halen.  Ten Hoor: “De ambulant begeleider die ons momenteel ondersteunt, heeft veel kennis van zaken en kent niet alleen de achtergrond van het kind en het probleem, maar weet je op elk moment haarfijn te vertellen wat de actuele stand van zaken rond het kind is. Hij weet gewoon waar hij over praat. En dan zeg ik geen woord te veel. “

Het is volgens Ten Hoor belangrijk dat kinderen met een specifiek probleem het onderwijs krijgen dat ze nodig hebben. “Daar gaat het om. Ik vind dat er nu wel een evenwichtige balans is tussen de zorg die op de basisschool wordt verleend en die op een speciaal onderwijsschool. En we kunnen in dat kader niet zonder de deskundigheid van het Dienstencentrum. Ze hebben daar mensen die echt meerwaarde bieden. Ook omdat Identiteit samen gaat met kwaliteit.”


wij zijn aangesloten bij