Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Nieuws

“Ze zijn deskundig, want ze zitten er middenin.”

“Wij hebben niet overal intern een oplossing voor, maar kunnen externe begeleiders inschakelen. Dat kan een ambulante begeleider van het Dienstencentrum zijn. Momenteel begeleidt die ons met een leerling met het syndroom van Down. Maar het kunnen ook kinderen zijn met gedragsproblemen, zoals bijvoorbeeld ADHD.”

Aan het woord is Hannie Nijstad, intern begeleider (IB’er) bij de Rehobothschool in Genemuiden. Zij zorgt ervoor dat collega’s en leerlingen die extra zorg nodig hebben de juiste ondersteuning krijgen.

De Rehobothschool probeert deze kinderen zo veel mogelijk in de klas te laten functioneren, “maar soms schakelen we over op een individueel programma. Onze onderwijsassistente besteedt daar dan veel tijd aan en de ambulant begeleider van het Dienstencentrum observeert en adviseert. Zij hebben natuurlijk veel ervaring met dit soort kinderen.”

De adviezen zijn erop gericht om het kind zo lang mogelijk op school te houden. “We kijken in dat kader waar het kind het langst gelukkig blijft, waar de leerkracht het ziet zitten en waar de groep er niet onder lijdt,” zegt de IB’er. “Ambulante begeleiders worden bij ons standaard ingeschakeld bij kinderen met het syndroom van Down, maar ook wel bij bijvoorbeeld epilepsie, slechtziendheid, autistische stoornissen of ADHD.”

 

Uitdaging

Het Dienstencentrum wordt op de Rehobothschool  ingeschakeld “met de intentie om de kinderen zo lang mogelijk hier te houden. We merken dat ze ook goed het belang van de leerling op het oog hebben.  Soms is het voor de ontwikkeling van een kind beter dat het op de basisschool zit, bijvoorbeeld  op  sociaal gebied. En  thuisnabij onderwijs is ook een pre. We zien het daarom wel als een uitdaging om het zo goed mogelijk te doen hier op school.”

Het Dienstencentrum kan volgens Hannie goed inschatten of het met dit soort leerlingen nog gaat op de basisschool. “De deskundigen van het centrum brengen  hun eigen kennis mee omdat ze weten wat er op de Eliëzerschool/Obadjaschool gebeurt, maar zien ook hoe het met dit soort kinderen op andere basisscholen gaat. Als school duurt het lang voordat je die kennis hebt opgebouwd. Daarom is het prettig om die deskundigheid te kunnen inschakelen.”

Concrete adviezen

Hannie Nijstad is blij met het Dienstencentrum, niet alleen vanwege de kwaliteit, maar ook omdat de zorg identiteitgebonden is. “Het is wel heel prettig als dat aansluit. Ze hebben invoelingsvermogen, ze denken goed mee, maken een plan van aanpak, geven materialen of lenen ze uit en er wordt goed gecommuniceerd. Ze houden de ontwikkeling van het kind in de gaten en als wij aangeven dat we ergens mee vastlopen, krijgen we concrete adviezen.”

Nijstad is ook zeer tevreden over de weerbaarheidstraining die momenteel door een gedragsspecialist van het Dienstencentrum op de Rehobothschool wordt verzorgd voor zo’n 10 leerlingen. “Supergoed.  Ze zijn deskundig, want ze zitten er middenin.”


 

wij zijn aangesloten bij