Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Nieuws

Leefregels

De achterliggende periode hebben we ons op school bezonnen op het leefklimaat. Vanuit de oudertevredenheidspeiling en de vragenlijst sociale veiligheid voor de leerlingen kwamen een aantal signalen die de zienswijze van het team op het leefklimaat bevestigde. Het taalgebruik is bijvoorbeeld echt een punt van aandacht. We hebben verschillende acties ondernomen om hier op klassenniveau en op schoolniveau aandacht aan te besteden. Echter, af en toe een actie levert onvoldoende op. Daarom zijn we aan de slag gegaan met een dieperliggende laag. Hoe en waarop willen we onze leerlingen vormen? Hoe kunnen we ze voorbereiden op een plaats in de maatschappij? Wat is dan belangrijk? Uiteindelijk hebben we dat wat wij als school belangrijk vinden,
samengevat in leefregels. Regels voor het leven. Op dit moment wordt er hard gewerkt om na de meivakantie de leefregels te introduceren bij de leerlingen. En uiteraard ook bij u als ouders. Dit bericht is vast ter voorbereiding. Wordt vervolgd!
Media
  • leer van de mier en word wijs 2.JPG
wij zijn aangesloten bij