Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Nieuws

Ouderavond SBO

Zoals ieder jaar wordt er ook dit voorjaar een ouderavond georganiseerd. We willen heel graag met de ouders van de sbo-leerlingen kennis nemen van ons nieuwe programma voor sociale veiligheid: LEEFSTIJL. Als team zijn we enorm enthousiast over dit programma en we zien veel mogelijkheden om onze leerlingen een stapje verder te brengen. Dan is het ook heel belangrijk dat u weet wat we doen en hoe we werken aan de sociale vaardigheden van onze leerlingen. U wordt van harte uitgenodigd om op 10 mei ’s avonds aanwezig te zijn. Mevrouw H. Kieft van EduActief zal deze avond verzorgen. Zij neemt ook de invoering van het programma op onze school voor haar rekening. Een nadere uitnodiging volgt!
wij zijn aangesloten bij