Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Schooltijden

Lessen en pauzes
Alle groepen beginnen om 8.45 uur en eindigen ‘s middags om 15.15 uur. ’s Middags hebben alle groepen pauze van 12.00 uur tot 13.00 uur.
Op woensdag begint de school om 8.45 uur en eindigt de schooldag om 12.30 uur. De kleutergroepen zijn op woensdag vrij.

Toezicht op het plein
Vanaf 25 minuten voor schooltijd houdt de pleinwacht toezicht op het schoolplein. Aan het einde van de schooldag zorgen we ervoor dat de leerlingen in de bussen plaatsnemen.

Absentie
Als een kind ziek is, later komt of om andere redenen niet naar school kan, moet de school tussen 8.00 en 9.00 uur telefonisch op de hoogte worden gebracht.
Op maandagmorgen staat van 8.00 uur tot 8.15 uur de voicemail op de telefoon, omdat het personeel dan een centrale weekopening heeft.

Vakanties en vrije dagen

wij werken samen met