Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Aanmelden

Klik hier voor belangrijke informatie voordat u uw kind aanmeldt.

Aanmeldingsformulier

Graag alle gegevens zo volledig mogelijk invullen. Uiteraard gaan wij uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om.


Aanmeldtraject

Hieronder treft u een overzicht aan van de zaken die geregeld moeten worden in het aanmeldtraject van uw (pleeg)kind. 

 

Aanmeldingsformulier 

Voor het invullen van het aanmeldingsformulier kunt u gebruik maken van het digitale formulier bovenaan deze pagina op de website. Het is fijn als u de gegevens zorgvuldig en zo compleet mogelijk invult. 

 

Vervoer 

Het vervoer moet u  zelf bij de plaatselijke gemeente aanvragen. Behalve als u in de gemeente Kampen of in Elspeet woont. Voor vervoer in gemeente Kampen neemt u contact op met Alieke Bronkhorst via a.bronkhorst@so-zwolle.nl

Voor Elspeet neemt u contact op met de Stichting Leerlingvervoer Elspeet via e-mailadres stichtingleerlingenvervoer@gmail.com

 

Intakegesprek 

U ontvangt in de laatste twee maanden voor de zomer-/kerstvakantie een uitnodiging voor een intakegesprek. Het doel van het intakegesprek is: het vormen van een beeld van uw kind en zicht krijgen op de onderwijsbehoeften van uw kind. Bij dit gesprek zijn de intern begeleider en de schoolmaatschappelijk werker aanwezig (in sommige gevallen sluit de teamleider ook even aan).

Bij een aanmelding buiten de periode van de kerst-/zomervakantie wordt in overleg met u een afspraak gemaakt voor een intake. 

 

Identiteitsgesprek 

Als u voor het eerst een (pleeg)kind bij ons op school aanmeldt, ontvangt u van ons na de aanmelding een uitnodiging voor een identiteitsgesprek met de schoolleider. 

Het gesprek is een vervolg op het door u ingevulde identiteitsformulier. 


 

Dossier 

Het schooldossier wordt door ons opgevraagd bij de school van herkomst. 

 

Kennismakingsmorgen/-middag 

Op een ochtend of middag in de laatste twee weken voor de kerst- of zomervakantie is er een kennismakingsmoment voor alle nieuwe leerlingen. Uw kind ontvangt uiterlijk een week van tevoren hiervoor een uitnodiging. 

 

Bij een aanmelding buiten de periode van de kerst-/zomervakantie wordt in overleg met u een afspraak gemaakt voor een kennismakingsmoment. 

 

Heeft u nog vragen? 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de teamleider van Obadjaschool cluster 4, de heer P. Bronkhorst via e-mailadres p.bronkhorst@so-zwolle.nl.  

 

wij werken samen met