Portal
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer
Als school hebben we een schoolspecifiek anti-pestprogramma in de vorm van een 'pestprotocol'. We richten ons als school vooral op preventie. Daarnaast hebben we ook de curatieve maatregelen. De uitvoering van het protocol gebeurt door de leerkrachten, indien nodig in samenwerking met de ouders. 

Het pestprotocol vindt u hier. 
wij werken samen met