Portal
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Medezeggenschap

 

 

De MR’s van de 4 scholen vergaderen samen als gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR). Als het gaat over school-specifieke aangelegenheden vergaderen de medezeggenschapsraden apart. 

De GMR geeft advies aan de teamleiders, de algemeen directeur en het toezichthoudend bestuur.

De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) biedt de mogelijkheid om met instemming van tweederde meerderheid van ouders en medewerkers de instemmingsrechten in te wisselen voor adviesrechten. Het bestuur heeft hiervan gebruik gemaakt en tot en met 2025 is het instemmingsrecht ingewisseld voor adviesrecht.

 

Samenstelling gezamenlijke medezeggenschapsraad

Dhr. J. Bakker (personeelsgeleding Obadjaschool Urk)
Dhr. J. Breukink (oudergeleding Obadjaschool cluster 3) 
Mw. B.J. Eikelboom-de With (personeelsgeleding Eliëzerschool) 
Mw. M.J. Folmer (personeelsgeleding Eliëzerschool) 
Mw. E. Grolleman-Pul (personeelsgeleding Obadjaschool cluster 4) 
Dhr. J. van den Hoorn (personeelsgeleding Obadjaschool cluster 4) 
Dhr. H. van der Horst (oudergeleding Eliëzerschool) 
Mw. J.S. Kalkman-Bolier (oudergeleding Obadjaschool cluster 4) 
Mw. A. Keurhorst-Groothedde (oudergeleding Obadjaschool cluster 3) 
Mw. G.E. Meijwaard (personeelsgeleding Obadjaschool Urk) 
Dhr. L. Post (oudergeleding Obadjaschool Urk) 
Mw. L. Sinke-Hollestelle (oudergeleding cluster 4) 
Dhr. G. de Weerd (oudergeleding Obadjaschool cluster 4) 
Mw. N.A. de Wit-Verhaar (personeelsgeleding Obadjaschool Urk) 
Mw. T. Woort-Romkes (personeelsgeleding Obadjaschool Urk)


Contact met leden medezeggenschapsraden

Dit kan via het centrale e-mailadres: gmr@so-zwolle.nl.

 

 

 

wij werken samen met