Portal
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Medezeggenschap

 

De Eliëzerschool en de Obadjaschool cluster 4 hebben samen één medezeggenschapsraad (MR). Deze vergadert samen met de MR van de Obadjaschool cluster 3 als gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR). Als het gaat over school-specifieke aangelegenheden vergaderen de medezeggenschapsraden apart. 

De GMR geeft advies aan de teamleiders, de algemeen directeur en het toezichthoudend bestuur.
De Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) biedt de mogelijkheid om met instemming van tweederde meerderheid van ouders en medewerkers de instemmingsrechten in te wisselen voor adviesrechten. Het bestuur heeft hiervan gebruik gemaakt en tot en met 2025 is het instemmingsrecht ingewisseld voor adviesrecht.


Samenstelling MR Eliëzerschool en Obadjaschool cluster 4 en Urk

dhr. M.C. Schouten
mw. H.M.M. de Leeuw-Boogaard
mw. G.G. Voorn-Post
dhr. L. Post
dhr. G. de Weerd
mw. M.J. Folmer

mw. G. Boeder-Nijkamp
mw. E. Grolleman-Pul
mw. C. Wisse
mw. J. Docter-Vrijheid
lid oudergeleding (Eliëzerschool)
lid oudergeleding (Obadjaschool)
lid oudergeleding (Eliëzerschool)
lid oudergeleding (Obadjaschool, Urk)
lid oudergeleding (Obadjaschool)
secretaris MR, personeelsgeleding (Eliëzerschool)
lid personeelsgeleding (Obadjaschool)
lid personeelsgeleding (Obadjaschool)
lid personeelsgeleding (Eliëzerschool)
lid personeelsgeleding (Obadjaschool, Urk)


 

Samenstelling MR Obadjaschool cluster 3

dhr. K. Bisschop
mw. A. Keurhorst-Groothedde
mw. A. van der Starre-Suijker
mw. T. Heetebrij-van der Veen
lid oudergeleding
lid oudergeleding
secretaris MR, personeelsgeleding
lid personeelsgeleding


 

Contact met leden medezeggenschapsraden
De contactgegevens van de leden staan in de schoolgidsen.


 

wij werken samen met