Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Meer dan meetbaar

De reformatorische Obadjaschool voor speciaal onderwijs op Urk biedt passend onderwijs aan kinderen die het niet redden op de reguliere basisschool. Er kan sprake zijn van leer-, gedrags- en of opvoedingsproblemen. Ook kunnen er andere hulpvragen zijn door bijvoorbeeld ADHD, PDD-NOS, dyslexie, dyscalculie, autisme, een lage intelligentie, een chronische ziekte of een combinatie hiervan.

wij werken samen met