Portal
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Bestuur en toezicht

 

Het bestuur vormt het bevoegd gezag van de scholen en heeft op hoofdlijnen de dagelijkse taken gemandateerd aan de algemeen directeur. Hiermee voldoet onze organisatie aan de wettelijk verplichte scheiding tussen bestuur en intern toezicht. De kerntaken van het bestuur zijn het benoemen van de medewerkers en het bewaken van de identiteit.

Bestuursleden
dhr. A.J. van Ommeren
dhr. B. ten Voorde
dhr. C. Brouwer
dhr. J.W.A. Maljaars
dhr. M. Bart
dhr. W.M. Pronk

 

Algemeen directeur
De algemeen directeur geeft leiding aan de locatiedirecteuren van de Eliëzerschool en de Obadjaschool. Hij legt verantwoording af aan het bestuur en stelt in samenspraak met het bestuur en de directie het strategisch beleid voor de scholen op. Het gaat daarbij voornamelijk om zaken die gericht zijn op de toekomst van de scholen.

Directeur onderwijs
De directeur onderwijs heeft de dagelijkse leiding op de Eliëzerschool of de Obadjaschool. Hij voert het beleid uit dat door het bestuur is vastgesteld, heeft de dagelijkse leiding en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en de organisatie van alles wat op school gebeurt.

 

wij werken samen met