Portal
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Bestuur en toezicht

 

Het toezichthoudend bestuur vormt het bevoegd gezag van de scholen en heeft de bestuurstaken gemandateerd aan de algemeen directeur. Hiermee voldoet onze organisatie aan de wettelijk verplichte scheiding tussen bestuur en intern toezicht. De kerntaken van het toezichthoudend bestuur zijn het benoemen van de medewerkers en het bewaken van de identiteit.

Toezichthoudende bestuursleden
  • De heer B. van As
  • De heer K. de Boer (penningmeester)
  • De heer H. Grolleman MEd
  • Drs. P. Hakvoort (secretaris)
  • De heer G. Wijnne (1e voorzitter)
Algemeen directeur

De algemeen directeur, A.C.W. Hak, geeft leiding aan de teamleiders van de Eliëzerschool en de Obadjaschool. Hij legt verantwoording af aan het toezichthoudend bestuur. Het strategisch beleidsplan wordt in samenspraak met teamleiders, medezeggenschapsraad en toezichthoudend bestuur opgesteld. Het gaat daarbij voornamelijk om zaken die gericht zijn op de toekomst van de scholen.

Teamleiders
De teamleiders geven dagelijkse leiding aan de teams op de Eliëzerschool of de Obadjaschool. Zij voeren het beleid uit dat is vastgesteld, heben de dagelijkse leiding en dragen de verantwoordelijkheid voor het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en de organisatie op hun school.

 

wij werken samen met