Portal
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Bestuur en toezicht

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:

  • De heer B. van As (voorzitter)

  • De heer A. Bakker

  • De heer H. Grolleman MEd

  • Drs. P. Hakvoort (secretaris)

  • De heer H.J. Haveman (penningmeester)

Bestuurder

De bestuurder, de heer P.L.L. van Slooten, geeft leiding aan de teamleiders van de Eliëzerschool en de Obadjaschool. 

Teamleiders
De teamleiders geven dagelijkse leiding aan de teams op de Eliëzerschool of de Obadjaschool. Zij voeren het beleid uit dat is vastgesteld, hebben de dagelijkse leiding en dragen de verantwoordelijkheid voor het onderwijskundig beleid, personeelsbeleid en de organisatie op hun school.

 

wij werken samen met