Portal
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Meer dan meetbaar

 
Op onze scholen rusten we kwetsbare kinderen toe voor de overgang naar het reguliere vervolgonderwijs of naar vermogen naar zelfstandige deelname in de maatschappij. Het zijn kinderen met allerlei intelligenties: van laag tot hoog. We bieden hen passend onderwijs, waarbij we ons richten op hun cognitieve vermogen, mogelijkheden en behoeften, zodat ieder kind zijn of haar geschonken scheppingsgaven optimaal kan ontwikkelen. We gaan daarbij uit van de ontwikkeling van het kind als gehele mens. Die ontwikkeling is niet altijd in meetbare gegevens te vangen, want het gaat ook om sociale en emotionele aspecten; de ‘horizontale relaties’. In ons onderwijs staat de ‘verticale relatie’ centraal, het geestelijk leven dat niet meetbaar is. Het beste resultaat van ons onderwijs zou zijn dat de kinderen de HEERE leren kennen.

wij werken samen met