Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Schooltijden

Lessen en pauzes
Alle groepen beginnen om 8.45 uur en eindigen ‘s middags om 15.15 uur. ’s Middags hebben alle groepen pauze van 12.55 uur tot 13.15 uur.
Op woensdag begint de school om 8.45 uur en eindigt de schooldag om 12.30 uur.

Aanvang en einde schooltijd
De leerlingen komen binnen zodra zij op school zijn. Aan het einde van de schooldag wordt er op toegezien dat de leerlingen in de bussen plaatsnemen.

Absentie
Als een kind ziek is, later komt of om andere redenen niet naar school kan, moet de school tussen 8.00 en 9.00 uur telefonisch op de hoogte worden gebracht.
 

Vakanties en vrije dagen

wij werken samen met