Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Schooltijden


Alle groepen beginnen om 8.30 uur en eindigen ‘s middags om 15.00 uur. Om 8.25 uur gaat de eerste bel. De leerlingen gaan dan naar binnen om hun jas en tas op te hangen en zijn dan met de tweede bel, om 8.30 uur, in de klas. De lunchpauze is vanaf 11.45 uur tot 12.35 uur.

Op woensdag begint de school om 8.30 uur en eindigt de schooldag om 12.15 uur. Leerlingen die nog geen zeven jaar zijn, zijn op woensdag vrij. Zodra ze 7 zijn, worden ze vijf dagen per week op school verwacht.

Regels voor aanvang en einde schooltijd
Vanaf twintig minuten voor schooltijd houdt een pleinwacht toezicht op het schoolplein. Aan het einde van de schooldag wordt erop toegezien, dat de leerlingen in de bussen plaatsnemen.

Absentie
Als een kind ziek is, later komt of om andere redenen niet naar school kan, moet de school tussen 8.00 en 8.30 uur telefonisch op de hoogte worden gebracht.

Vakanties en vrije dagen

 

Klik hier om het vakantierooster 2020-2021 te downloaden

wij werken samen met