Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Aanmelden -
stappenplan en formulier

Stappenplan voor ouders bij aanmelden speciaal onderwijs

1.  Aanmelden op de basisschool

 • Ieder kind dient aangemeld te worden op de reguliere basisschool.
 • De basisschool plaatst uw kind of zoekt een andere passende plaats.
 • Voor plaatsing op de Obadjaschool vraagt de basisschool een ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) aan bij Loket regio Noordoost van Berséba.

2.  Oriëntatie op de Obadjaschool

 • Vooraf of tegelijk met het aanvragen van de TLV door de basisschool mag u een oriëntatiebezoek brengen aan de Obadjaschool.
 • De teamleider gaat met u in gesprek en laat u de school zien.
 • De intern begeleider belt na dit bezoek voor eventuele vragen en het bespreken van het vervolg.
 • Indien gewenst is een tweede bezoek mogelijk.
3. Aanmelden op de Obadjaschool
 • Indien het Loket regio Noordoost een TLV afgeeft, meldt u w kind aan via de website van onze school (zie onderaan deze pagina). Is dit niet mogelijk, dan kunt u telefonisch een aanmeldingspakket aanvragen.
 • Na ontvangst van de digitale aanmelding of het ingevulde aanmeldingspakket krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de intern begeleider en teamleider. 
 • Alleen bij aanmelding van een eerste kind binnen de stichting vindt een gesprek plaats met de algemeen directeur naar aanleiding van het kennismakingsformulier.
 • De intern begeleider en in voorkomende gevallen de orthopedagoog bezoeken uw kind op de school of het kinderdagcentrum van herkomst.
 • De aanmelding van uw kind wordt besproken op de Commissie voor de Begeleiding van de Obadjaschool, waarna de intern begeleider u een terugkoppeling geeft van de bespreking.
4.  Uw kind op de Obadjaschool
 • Er wordt een afspraak met u gemaakt voor een kennismakingsmoment in de groep. 
 • De leerkracht en intern begeleider stellen een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) op en bespreken dat met de Commissie voor de Begeleiding, waarna het met u wordt besproken. Dit gebeurt binnen zes weken na de eerste schooldag.

Wachtlijst Obadjaschool ZML (V)SO

De Obadjaschool voor ZML (V)SO biedt momenteel onderwijs aan 97 leerlingen. In toenemende mate lopen we tegen de grenzen aan wat betreft bezetting en bemensing in de groepen, daarnaast kampen we met het landelijk lerarentekort waardoor personeelswerving moeizaam verloopt. Het is daardoor niet mogelijk om dit schooljaar (2022-2023) nog leerlingen te plaatsen. Dat betekent dat we werken met een wachtlijst. Leerlingen worden op volgorde van aanmelding op een wachtlijst geplaatst voor het nieuwe cursusjaar 2023-2024. We beseffen als school dat dit consequenties kan hebben voor toekomstige leerlingen. Tegelijk is het ons beleid om zorgvuldig om te gaan met de grenzen van de school en de groepen waarin de leerlingen gehuisvest dienen te worden zodat we op een duurzame wijze onderwijs kunnen geven.


Aanmeldingsformulier

 

Klik op onderstaande knop om het online aanmeldingsformulier in te vullen.
wij werken samen met