Portal
Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleer

Aanmelden -
stappenplan en formulier

Stappenplan voor ouders bij aanmelden speciaal onderwijs
 

1.  Aanmelden op de basisschool

 • Ieder kind dient aangemeld te worden op de reguliere basisschool.
 • De basisschool plaatst uw kind of zoekt een andere passende plaats.
 • Voor plaatsing op de Obadjaschool vraagt de basisschool een ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) aan bij Loket regio Noordoost van Berséba.

2.  Oriëntatie op de Obadjaschool

 • Vooraf of tegelijk met het aanvragen van de TLV door de basisschool mag u een oriëntatiebezoek brengen aan de Obadjaschool.
 • De teamleider gaat met u in gesprek en laat u de school zien.
 • De intern begeleider belt na dit bezoek voor eventuele vragen en het bespreken van het vervolg.
 • Indien gewenst is een tweede bezoek mogelijk.

3. Aanmelden op de Obadjaschool

 • Indien het Loket regio Noordoost een TLV afgeeft, meldt u w kind aan via de website van onze school (zie onderaan deze pagina). Is dit niet mogelijk, dan kunt u telefonisch een aanmeldingspakket aanvragen.
 • Na ontvangst van de digitale aanmelding of het ingevulde aanmeldingspakket krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de intern begeleider en teamleider. 
 • Alleen bij aanmelding van een eerste kind binnen de stichting vindt een gesprek plaats met de algemeen directeur naar aanleiding van het kennismakingsformulier.
 • De intern begeleider en in voorkomende gevallen de orthopedagoog bezoeken uw kind op de school of het kinderdagcentrum van herkomst.
 • De aanmelding van uw kind wordt besproken op de Commissie voor de Begeleiding van de Obadjaschool, waarna de intern begeleider u een terugkoppeling geeft van de bespreking.

4.  Uw kind op de Obadjaschool

 • Er wordt een afspraak met u gemaakt voor een kennismakingsmoment in de groep. 
 • De leerkracht en intern begeleider stellen een OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP) op en bespreken dat met de Commissie voor de Begeleiding, waarna het met u wordt besproken. Dit gebeurt binnen zes weken na de eerste schooldag.

 

Aanmeldingsformulier

 

Klik op onderstaande knop om het online aanmeldingsformulier in te vullen.


 

 

 

wij werken samen met